Pär Hallberg

forskare docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

E-post:
par.hallberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 6103
Besöksadress:
Rum ing. 61, 4 tr. Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk., PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.