Marie Karlsson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
marie.karlsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1647
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Marie Karlsson är docent i pedagogik och arbetar med undervisning, forskning, samt som studierektor för forskarutbildning. Hon tillhör forskargruppen STEP och leder Narrativa forskarseminariet (NAFS). Maries forskning fokuserar bland annat på villkorade relationer mellan föräldrar och utbildningsinstitutioner, samt narrativ identitet. Marie är kursledare och undervisar på kurser inom både grund- och forskarutbildning i pedagogik och pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv.

Akademiska meriter: FK, docent

Nyckelord: parents and education institutions narrative identity professional identity

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.