Erik Grandin

datatekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus

E-post:
erik.grandin[AT-tecken]blasenhus.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp BEE

E-post:
erik.grandin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6360
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Har jobbat med IT på universitetet sedan år 2000.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.