Erik Grandin

datatekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus

E-post:
erik.grandin[AT-tecken]blasenhus.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp BEE

E-post:
erik.grandin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6360
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Har jobbat med IT på universitetet sedan år 2000.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Grandin