Janne Holmén

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
janne.holmen[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Janne Holmen (f. 1977), fil.dr i historia. Holmén disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur Norges, Sveriges och Finlands olika utrikespolitiska positioner under kalla kriget påverkade hur USA och Sovjetunionen skildrades i ländernas läroböcker. År 2009 publicerade Holmén en rapport om hur den svenska tiden i Finlands historia behandlas i finländska läroböcker. Holmén har även forskat om regional identitet och regional historieskrivning på öar i Östersjön. För närvarande bedriver Holmén ett projekt vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola om mentala kartor och historiesyn hos gymnasieelever i Östersjö- och Medelhavsområdena, och en komparativ studie av lärarutbildningens utveckling i Sverige och Finland vid Historiska institutionen, Uppsala Universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.