Silvelyn Zwanzig

Professor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

E-post:
Silvelyn.Zwanzig[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3184
Besöksadress:
Rum 74106 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09