Mats Leijon

Professor i elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
mats.leijon[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5808
Mobiltelefon:
070-4250923
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Professor vid Chalmers

Professor vid Uppsala Universitet

Gästpofessor vid Uinversity of Southampton

Akademiska meriter: TeknDr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.