Henrik Hermansson

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Henrik.Hermansson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1401
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt och undervisar på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik främst inom datorstödd konstruktion.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.