Anders Sandell

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
anders.sandell[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3606
Mobiltelefon:
070-4250260
Besöksadress:
Rum ÅNG 60401 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar på kurser på tre olika nivåer: Kemi 1 på basårsutbildningen (kursansvarig), Vågor och Optik på grundnivå samt Ytfysik på masternivå (kursansvarig) .

Forskningsintresse: Fasta ytor och deras växelverkan med molekyler.

Akademiska meriter: docent i fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.