Patric Jern

forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Jämförande genetik och funktionell genomik; Patric Jern

E-post:
patric.jern[AT-tecken]imbim.uu.se
Telefon:
018-471 4593
Fax:
018-471 4673
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Akademiska meriter: PhD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.