Anna Westerberg

forskningsarkivarie f. vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

E-post:
Anna.Westerberg[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586090
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.