Stefan Lönnerholm

Handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi - arytmi

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 35, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 35, 2 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: läk., spec. i cardologi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.