Elizabeth Neu Morén

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Administrativ chef (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
elizabeth.neu.moren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1013
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-03-01 - 2022-08-31

Kort presentation

Elizabeth Neu Morén received her PhD at the Department of Business Studies at Uppsala University in 2006 with a thesis titled “Pay setting in practice. A study on managers’ scope for action.” Her research interests include managerial work, public sector management and leadership. Currently she is working at the Human Resources Division at Uppsala University and as an associated researcher at the Department of Business Studies.

Akademiska meriter: ED

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09