Elizabeth Neu Morén

gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
070-6872338
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

administrativ chef vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
elizabeth.neu.moren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1013
Mobiltelefon:
070-6872338
Besöksadress:
Rum POL 4109 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Elizabeth Neu Morén received her PhD at the Department of Business Studies at Uppsala University in 2006 with a thesis titled “Pay setting in practice. A study on managers’ scope for action.” Her research interests include managerial work, public sector management and leadership. Currently she is working at the Human Resources Division at Uppsala University and as an associated researcher at the Department of Business Studies.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.