Mahbubur Rahman

Universitetslektor , docent i teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
mahbubur.rahman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5805
Mobiltelefon:
070-1679417
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Tekn Dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.