Charlotte Lindgren

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
charlotte.lindgren[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetslektor i franska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
charlotte.lindgren[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: JK, Fil Dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.