Ulf Risérus

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
ulf.riserus[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Är docent i klinisk nutrition och metabolism och leder en forskargrupp som studerar olika kosteffekter vid fetma och typ-2 diabetes. Hans grupp försöker bla kartlägga hur olika fettsyror kan påverka risken att utveckla diabetes och hjärtkärlsjukdom. Forskningen kan bidra till ny kunskap som kan hjälpa till att förebygga dessa sjukdomar, men även förbättra behandlingen. Han är forskare på heltid, finansierad av Vetenskapsrådet, men undervisar även regelbundet, tex på läkarprogrammet.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.