Forogh Hashabeiky

Universitetslektor i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
forogh.hashabeiky[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1421
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.