Ellen Bijvoet

Universitetslektor i svenska som andraspråk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ellen.bijvoet[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3419
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Börjar 130601

Språkvårdare vid Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

E-post:
ellen.bijvoet[AT-tecken]isof.se
Besöksadress:
Alsnögatan 7, 7 trappor
104 60 STOCKHOLM
Postadress:
Box 20057
104 60 STOCKHOLM

Akademiska meriter: fil dr, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ellen Bijvoet
Senast uppdaterad: 2021-03-09