Leena Huss

professor emeritus vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
leena.huss[AT-tecken]gmail.com
Telefon:
018-471 2361
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD, doc.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.