Björn Gålnander

Forskningssekreterare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
bjorn.galnander[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679367
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
bjorn.galnander[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679367
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.