Michael Thuné

Professor emeritus i teknisk databehandling 00 vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Michael.Thune[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
073-6209954
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Professor i beräkningsvetenskap, med särskilt intresse för datavetenskapliga aspekter på ämnet, exempelvis frågeställningar kring implementering av beräkningsalgoritmer på parallelldatorer; även engagerad i utbildningsfrågor och ämnesdidaktisk forskning.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Min beräkningsvetenskapliga forskning har fokuserat på frågeställningar kring programvaruarkitektur för numerisk programvara och effektiv implementering av beräkningsalgoritmer. På senare år har jag även ägnat mig åt ämnesdidaktisk forskning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.