Ulla Börestam

professor i nordiska språk 11 vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.borestam[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 7690
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: onsdag 13-14

Akademiska meriter: FD

Forskningsintressen

Språk- och kulturkontakt i Norden, nordisk språkförståelse, språksociologi, språklig stilistik och dramadialog.

Undervisning och seminarier

Kurser om språksociologi och tvåspråkighet samt om kultur och kommunikation.

Pågående forskningsprojekt

Arbetar för närvarande med ett projekt om interskandinavisk kommunikation samt språkvanor bland skandinaver bosatta i Spanien.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09