Ulla Börestam

professor i nordiska språk 11 vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.borestam[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 7690
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: onsdag 13-14

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Språk- och kulturkontakt i Norden, nordisk språkförståelse, språksociologi, språklig stilistik och dramadialog.

Undervisning och seminarier

Kurser om språksociologi och tvåspråkighet samt om kultur och kommunikation.

Pågående forskningsprojekt

Arbetar för närvarande med ett projekt om interskandinavisk kommunikation samt språkvanor bland skandinaver bosatta i Spanien.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.