Maciej Klimek

professor i matematik 04 vid Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori

E-post:
Maciej.Klimek[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3212
Besöksadress:
Rum 14107 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Forskning

Mina forskningsområden är främst:

  • flerdimensionell komplex analys (särskilt pluripotentialteori);
  • tidsserieanalys;
  • finansiell matematik.

Akademiska meriter: PhD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maciej Klimek