Nessima Salhi

universitetslektor docent vid Institutionen för kemi - Ångström, Teoretisk kemi

E-post:
Nessima.Salhi[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 5832
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 21 UPPSALA
Postadress:
Box 538
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Doc.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.