Per Gunningberg

Seniorprofessor i datakommunikation 99 vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Per.Gunningberg[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3171
Mobiltelefon:
070-5576384
Besöksadress:
Rum ÅNG 72110 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag tillhör forskningsgruppen Computer Communication, CoRe, vid institutionen för Informationsteknologi. Vår forskning är experimentell inom områdena Internet-of-Things(IoT), sensornätverk och mobila enheter. Vi samarbetar ofta med industrin inom dessa områden. Min pågående forskning rör "edge"-stöd för sensornätverk med realtidskrav, effektivt utnyttjande av IoT batterier och testanläggningar för mobila och trådlösa nätverk. Jag ger regelbundet kursen Distribuerade Informationssystem.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: performance wireless communications robustness internet-of-things distributed systems

Mina kurser

Biografi

Professor Gunningberg utnämndes till stolsprofessor i Datorkommunikation 1999 vid Uppsala Universitet. År 2007 grundade han "Excellence Center WISENET on wireless sensor networks" vid universitetet och var dess föreståndare fram till 2013. År 2014 var han medgrundare till "Swedish Innovation Program on Internet-of-Things at Uppsala University". Sedan 2020 är han seniorprofessor vid universitetet.

Gunningberg har en teknologie doktorsexamen i feltoleranta distribuerade system från 1983 och en Master of Science examen från University of California, Los Angeles, UCLA, från 1981. Sedan dess har han arbetat inom datorkommunikation, datornät och distribuerade system. Han har varit gästforskare/gästprofessor vid UCLA, 1984-85, UC Santa Barbara, 1988, UC Berkeley 2007, ETH Zürich 2011, NICTA Sydney 2015 och Ericsson Research Santa Clara 2017. Innan han blev professor vid Uppsala Universitet var han forskningsledare vid Swedish Institute of Computer Science (SICS).

Han räknas in bland de akademiker som har haft störst inflytande på universitetsforskningen inom datornät i Sverige. Gunningberg har startat och lett flera stor forskningsprojekt i Sverige och på EU-nivå, ofta i samarbete med industrin. Han är författare eller medförfattare till mer än 150 vetenskapliga publikationer och ett antal patent. På det professionella planet har han varit medlem i SIGCOMM Technical Advisory Board och associate editor för IEEE Transaction on Mobile Computing liksom för tidskriften Computer Networks. Han har varit verksam i programkommittéer för de ledande konferenserna inom sitt område samt också arrangerat ett antal större konferenser, inklusive ACM SIGCOMM. Han har regelbundet blivit inbjuden som talare, till paneldebatter eller gett tutorials vid ledande konferenser, framstående universitet samt vid företag inom området. Han anlitas flitigt som utvärderare av internationella forskningsansökningar och större centrumbildningar. Som entreprenör har Gunningberg grundat tre företag som bygger på hans forskningsverksamhet, det senaste är OptiMobile, som är noterad på småbolagsbörsen.

För ytterligare information: "Professional pages"

Forskning

Min nuvarande forskning (2019) handlar om Internet-of-Things (IoT) eller Sakernas Internet. Jag studerar trådlösa nätverk för IoT och sensorer, framförallt utifrån deras tillförlitlighet, energiförbrukning, mobilitet och säkerhet. Forskningen är experimentell, vi konstruerar, simulerar och bygger system utifrån olika tillämpningskrav. Vi utvärderar systemen utifrån prestanda, energiförbrukning och robusthetsegenskaper. Aktuella tillämpningsområden är digitalisering av tillverkningsindustrin, IoT för telekom samt e-hälsa. I projektet Efficient IoT batteries optimerar vi livslängden på små batterier utifrån IoT-enheternas egenskaper och kommunikationsmönster. I projektet Factory-in-the-Cloud forskar jag på realtidsegenskaper hos IoT, sensorer och sensornätverk. Vi utnyttjar "edge servers" utanför näten för att minska energiförbrukningen. I ett e-hälsa projekt undersöker vi hur man kan stötta äldre och svaga personer med bärbara sensorer.

Ytterligare information om aktuella projekt.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.