Hans-Olof Blom

forskare , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Hans-Olof.Blom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3022
Mobiltelefon:
070-4250490
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.