Åsa Vikström

timlärare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
asa.vikstrom[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2931
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Biografi

Undervisning och seminarier

Jag undervisar f.n. på kurserna Svenska för utländska studerande (SVUS) och Basic Swedish. Deltar också i arbetet med TISUS.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.