Anders Arweström Jansson

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Anders.Arwestrom.Jansson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2859
Mobiltelefon:
070-4250090
Besöksadress:
Rum POL ITC 2162 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i människa-datorinteraktion, mer specifikt om människan i komplexa system, kognitiva arbetsanalyser och människa-maskinautomation. Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, beslutsfattande, design av interaktion med komplexa system, samt om villkor för framgångsrik automatisering och automation.

Akademiska meriter: FD i psykologi, docent

Mina kurser

Biografi

Forskning

Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, beslutsfattande och design av gränssnitt för interaktion med komplexa, dynamiska och icke-transparenta system. Men jag intresserar mig också för hur människor utvecklar expertis vid användning av sådana system, samt för principer för automation och automatisering som tar hänsyn till människans kognitiva konstitution.

Jag är huvudhandledare för Rebecca Andreasson (halvtidsseminarium april 2018). Jag har tidigare varit huvudhandledare för Ida Löscher (disputerade februari 2019), Anton Axelsson (disputerade mars 2019), Mikael Erlandsson (disputerade maj 2014), och Patrik Stensson (disputerade december 2014), samt bihandledare för Eva Olsson (disputerade 2004), Lars Winkler Petersson (disputerade 2008), Mikael Laaksoharju (disputerade 2014) och Simon Tschirner (disputerade 2015).

I november 2019 slog jag ihop min gamla forskargrupp Technology in Human Reasoning (TiHR) med Åsa Cajanders forskargrupp HTO. Vi heter numera HTO (Human, Technology & Organization). I gruppen ingår doktorander, Post Docs, lärare och forskare. Vi ägnar oss åt både grundforskning och forskning med tillämpningar inom tågtrafiksystemet och andra trafikslag, sjukvård, kontorsarbete mm. Forskningen finansieras främst av Trafikverket (tåg). Inom HTO jobbar vi med både empiriska och analytiska ansatser, och vi kombinerar fälststudier med experiment i lab-miljö.

26-27 oktober 2017 organiserade vår forskargrupp SweCog 2017, Swedish Cognitive Science Associations årliga nationella konferens i ämnet Kognitionsvetenskap, se http://www.swecog.se/conference/

Betygskommittéer och uppdrag som opponent

2007 – Jens Alfredsson, Linköping University, 2007

2013 – Jonas Moll, Royal Institute of Technology, 2013

2014 – Stanislav Zabramski, Uppsala University, 2014

2015 – Ulrik Spak, Uppsala University, 2015

2016 – Peter Berggren, Linköping University, 2016

2018 – Ruth Lochan, Uppsala University, 2018

2018 – Sandra Mattson, Chalmers University of Technology, 2018 - Opponent

2018 – Goran Milutinovic, University of Gävle (Reviewer, Half-time)

2018 – Jonas Rybing, Linköping University, 2018

2018 - Eva Simonsen, Chalmers University of Technology, 2018

2019 - Ari Kolbeinsson, Skövde University, 2019

2020 - Goran Milutinovic, University of Gävle (scheduled April 21st)

Undervisning och forskarutbildningskurser

Jag har undervisat kontinuerligt i snart 20 år, 1-3 kurser som huvudlärare per läsår. Förutom obligatoriska grundkurser i människa-datorinteraktion har jag regelbundet haft kurser i kognitiv psykologi, IT-system och männsikor i samspel, människan i komplexa system samt komplexa system i teknik och samhälle - teknik. Jag gör inhopp som gästlärare på flera andra kurser.

Jag organiserar och ger regelbundet forskarutbildningskurser i ämnen som situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kognitiva arbetsanalyser mm. Det händer att doktorander från andra lärosäten och institutioner deltar i mina kurser. Senaste kursen var en metodkurs inom ramen för forskarutbildningen i människa-datorinteraktion tillsammans med Mats Lind och Iordanis Kavathatzopoulos.

Jag ämnesgranskar varje år mellan fem och femton examensarbeten, oftast från STS-, HCI-, IT- och DV-programmen.

Industrianknytning

Jag arbetar via anställning hos Experis som oberoende tredjepartsgranskare åt Bombardier Transportation AB som tillverkar nästa generations tunnelbanetåg åt SL, samt har motsvarande uppdrag för MTR för uppgradering av befintlig fordonsflotta.

Uppdrag

Jag har varit utvärderare åt Universitetskanslerämbetet i de nationella utvärderingarna av högskoleutbildningarna i kognitionsvetenskap och interaktionsdesign. Jag har utfört motsvarande utvärderingar i Danmark för utbildningarna i kognitionsvetenskap och informatik.

Under omställningen av de svenska högskoleutbildningarna till Bologna-reformen var jag ordförande i Programrådet för Matematik, Datavetenskap och Fysik vid Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten.

2006 - 2010 var jag IT-institutionens exjobbssamordnare

2018 - Jag är forskarutbildningsansvarig professor för datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion sedan 2018-01-01

2019 - Jag är suppleant i Anställningsberedningens presidium vid Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten sedan 2019-01-01

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.