Roma Runeson Broberg

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
roma.runeson.broberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3654
Fax:
018-558405
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Ph D, leg. psyk., leg. psykoterapeut

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.