Sofia Ling

Projektkoordinator vid Historiska institutionen

E-post:
sofia.ling[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1538
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Studieavgifts- och stipendiesamordnare vid Studentavdelningen, Antagningsenheten; Stipendiekansliet.

Sedan den 1 oktober 2015 arbetar jag som avgifts- och stipendiesamordnare vid Antagningsenheten/Stipendiekansliet. Det är en tjänst som jag tillträtt efter att i flera års tid delat min arbetstid mellan historisk forskning och som koordinator för Erasmus / Nordplus vid Historisk-filosofiska fakulteten.

Jag har god erfarenhet av administration och internationellt samarbete, både med studenter, lärare, forskare och administratörer. Jag har även god erfarenhet av undervisning och handledning, både av svensktalande och engelsktalande studenter, på olika utbildningsnivåer, främst i historia men även i genusvetenskap. Förutom traditionell undervisning har jag även god erfarenhet av nätbaserad undervisning och kursutveckling. Framförallt har jag arbetat vid historiska institutionen i Uppsala, men även vid en del andra institutioner vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle.

Mitt forskningsintresse har kretsat kring frågor om kvinnors arbete och försörjningsmöjligheter ur ett genusperspektiv; specifikt inom det medicinska området i Sverige under 1800-talet, men även i vidare bemärkelse och för tidigmodern tid. Jag har nyligen avslutat min forskning inom det omfattande forskningsprojektet Gender and Work. Projektet på börjades år 2010 under ledning av professor Maria Ågren http://gaw.hist.uu.se/ vid historiska institutionen i Uppsala. Resultaten av min del i detta projekt kommer framförallt att presenteras i en monografi som publiceras år 2016. År 2004 disputerade jag vid historiska institutionen i Uppsala på avhandlingen Kärringmedicin och vetenskap: Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. I avhandlingen analyseras vilken innebörd begrepp som kvacksalveri, kärringmedicin och vetenskap gavs i kampen mellan behöriga och obehöriga utövare av läkekonst, men också hur förhållandet mellan läkare och kvacksalverianklagade sett ut i praktiken, och hur detta förändrats.Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofia Ling
Senast uppdaterad: 2021-03-09