Rebecka Lindblad

postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
rebecka.lindblad[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
rebecka.lindblad[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3546
Besöksadress:
Rum Å:62412 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.