Salman Toor

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
salman.toor[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1012
Mobiltelefon:
073-7031539
Besöksadress:
Rum POL 106141 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Salman Toor earned his PhD in Scientific Computing from Uppsala University. In 2014, Toor finished his postdoctoral research from Helsinki Institute of Physics. His area of ​​expertise includes management, scalability and performance of distributed infrastructures for scientific applications. Recently, Toor was appointed as an Assistant Professor at Uppsala University with a research focus in Distributed Computing Infrastructures (DCIs).

Nyckelord: big data cloud computing distributed computing infrastructures

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Salman Toor earned his Masters and PhD in Scientific Computing from Uppsala University. In 2014, Toor finished his postdoctoral research from CMS program, Helsinki Institute of Physics, Finland. His area of ​​expertise includes management, scalability and performance of distributed infrastructures for scientific applications. Toor is an active member of Distributed Computing Applications (DCA) group at Uppsala University. From 2015-2017, Toor was employed as a researcher in the Department of Information Technology, Uppsala University and as a senior cloud architect at Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Recently, Toor was appointed as an Assistant Professor at Uppsala University with a research focus on the Distributed Computing Infrastructures (DCIs).

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Projects:

  • HASTE: Hierarchical Analysis of Spatial and Spatial and Temporal Data
  • Cost-aware Application Development and Management using CLOUD-METRIC
  • GROOT: Infrastructure_Security-as-a-Service (ISaaS)
  • HarmonicIO: A Stream-based Solution for Scalable Data Analysis
  • A Flexible Computational Framework Using R and Map-Reduce
  • A Scalable Infrastructure for CMS Data Analysis
  • Secure Cloud Connectivity for Scientific Applications
  • Chelonia: A Self-healing Distributed Store

For details click here.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Salman Toor
Senast uppdaterad: 2021-03-09