Marco Bianchi

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
marco.bianchi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1083
Mobiltelefon:
072-9999348
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor och prefekt vid Institutionen för nordiska språk. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning, universitetshistoria och germansk språkhistoria.

Akademiska meriter: FD

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Biträdande handledare till Linda Pfister
  • Biträdande handledare till Sonja Entzenberg

Ledningsuppdrag

  • Prefekt vid Institutionen för nordiska språk

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marco Bianchi
Senast uppdaterad: 2021-03-09