Marco Bianchi

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
marco.bianchi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1083
Mobiltelefon:
072-9999348
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor samt ställföreträdande och biträdande prefekt vid Institutionen för nordiska språk. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning, universitetshistoria och germansk språkhistoria.

Akademiska meriter: FD

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Biträdande handledare till Linda Pfister

Ledningsuppdrag

  • Ställföreträdande och biträdande prefekt vid Institutionen för nordiska språk

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marco Bianchi
Senast uppdaterad: 2021-03-09