Sophie Grape

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
sophie.grape[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5842
Besöksadress:
Rum Å13163 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, TK- B

E-post:
sophie.grape[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om kärnämneskontroll och icke-spridningsfrågor. Fokus ligger på verifiering av använt kärnbränsle med hjälp av ickedestruerande mätmetoder.

Akademiska meriter: PhD, Docent i fysik

Kontaktinformation: 018- 471 58 42, sophie.grape@physics.uu.se

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.