Niklas Landfeldt

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; Systemstöd

E-post:
niklas.landfeldt[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250048
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling

E-post:
niklas.landfeldt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6811
Mobiltelefon:
070-4250048
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag är systemspecialist för ärendehanteringssystemet Easit.

Nyckelord: easit oc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.