Nina Kivinen

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
nina.kivinen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3655
Mobiltelefon:
072-9999828
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor i industriell ekonomi, särskilt organisation och ledning, och programansvarig för det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Som organisationsforskare har jag i min forskning har jag särskilt fokuserat på kreativitet och kreativa yrken ur ett genusperspektiv samt frågor om organisering och nya former av arbete.

Nyckelord: gender creative work organization leadership diversity management materiality management industrial management space and organization craft work critical management studies

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am an associate editor of the journals Culture and Organization and Gender Work and Organization.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nina Kivinen
Senast uppdaterad: 2021-03-09