Amina Vazda

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
amina.vazda[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7945
Mobiltelefon:
076-3377211
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.