Carl Mikael Carlsson

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
carlmikael.carlsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1545
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare inom projektet Genus och arbete, med särskilt ansvar för arbete på landsbygden 1720–1880. Min doktorsavhandling, Det märkvärdiga mellantinget, handlar om ståndsutjämning mellan 1780 och 1900. Den finns utgiven som musikal (länk härunder).

Det märkvärdiga mellantinget – The Musical

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Mikael Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09