Renita Sörensdotter

universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
renita.sorensdotter[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5013
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag har en fil dr i socialantropologi, men jag har mest varit verksam som lärare och forskare inom genusvetenskap. Mina forskningsintressen varierar empiriskt, men handlar på ett eller annat sätt om genus, sexualitet, klass, etnicitet, kropp och funktionsförmåga, vilket kan sammanfattas som ett normkritiskt intersektionellt perspektiv på det handlingsutrymme vi som människor får/tar oss beroende på kulturella normer. Min forskning har under senare år främst fokuserat på sexuell (o)hälsa.

Mina kurser

Biografi

Några aktuella föreläsningar och intervjuer finns länkade till här. De berör framför allt vulvasmärtor, sex och normkritisk pedagogik.

Om lusten del i feminismen i Ligga med P3
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=6385456&playaudio=5638656

Om vulvasmärtor och sex för RFSU
https://www.youtube.com/watch?v=EaApkH2X55Q

Normkritik i skolan
http://urplay.se/program/191410-ur-samtiden-stockholm-pride-2015-vem-vinner-pa-normkritik

Normkritik, crip, kropp på KROPPSFUNKTION
http://www.kroppsfunktion.com/projects/sorensdotter/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.