Alex Aperis

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
alex.aperis[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
alex.aperis[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research interests:

  • Competing quantum states & collective phenomena in strongly correlated systems
  • Computational theory of superconductivity (Ab initio + Eliashberg methods)
  • High-Tc superconductors such as cuprates, iron pnictides, MgB2, etc
  • Heavy fermions such as CeCoIn5, URu2Si2

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.