Maria Johansson

doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
maria.johansson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6478
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudsakliga intresseområde är sociolingvistik. Jag intresserar mig alltså för sambandet mellan språk och det sociala, särskilt språkets meningsskapande funktion och hur språkbrukare aktivt handlar genom språket.

I februari 2017 påbörjade jag min forskarutbildning i nordiska språk. Mitt avhandlingsprojekt är en samtalsanalytisk studie av telefonsamtal till Kronofogdens kundservice.

vt 2016: masterexamen i svenska

vt 2014: kandidatexamina i nordiska språk och lingvistik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.