Maria Nilsson

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
mnn[AT-tecken]du.se
Telefon:
023-778633
Mobiltelefon:
070-2678912
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.