Åsa Andersén

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
asa.andersen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250640
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskare (PhD) inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Forskningen fokuserar på att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av metoder och samverkansformer med mål att underlätta återgång i/påbörjan av arbete eller studier vid långvarig sjukskrivning framförallt för personer som står långt ifrån och/eller har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Primära målgrupper är personer med psykisk ohälsa och/eller smärta samt unga vuxna med funktionsnedsättning.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.