Ellen Bijvoet

Universitetslektor i svenska som andraspråk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ellen.bijvoet[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3419
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Börjar 130601

Akademiska meriter: fil dr, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.