Elena Kozlova

professor vid Institutionen för neurovetenskap, Kozlova: Regenerativ neurobiologi

E-post:
Elena.Kozlova[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4968
Mobiltelefon:
070-1679535
Besöksadress:
Rum A2:2 BMC
Husargatan 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap
BMC, Box 593
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, Docent

Nyckelord: transplantation nano materials stem cells spinal cord translational research

Mina kurser

Biografi

Professor, Regenerativ neurobiology, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 2016

Universitetslektor, Regenerativ neurobiologi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 2011-2016

Docent i neurovetenskap, Uppsala universitet, 2002

Forskare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, 1995-2011

Postdoktor, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden, 1993-1995, and National Institute for Medical Research, Mill Hill, London, UK, 1994-1995

FD, Biologi, Moskvas statliga universitet (MGU), Moskva, Ryssland, 1991

Forskning

Målsättningen med vår forskning är att dels att förbättra förutsättningarna för funktionsåterkomst efter skada i centrala nervsystemet och dels att utnyttja den potential som stamceller har att stimulera vävnadsreparation. Forskningen är grundläggande och bedrivs på odlade celler och i djurförsök.

Skadade nervtrådar i perifera nervsystemet kan återbilda den förlorade delen av nervtråden genom sk nervregeneration och därigenom återskapa förlorad funktion. Skadade nervtrådar i centrala nervsystemet är emellertid oförmögna att spontant regenerera och sådana skador leder därför till permanenta funktionsförluster. Dessutom kan skador på centrala nervbanor leda till långvariga och t o m kroniska smärttillstånd, sk neuropatisk smärta. Vi avser att återskapa förlorade funktioner genom nya metoder att:

– stimulera regeneration av skadade nervtrådar i ryggmärgen,

– stimulera funktionellt meningsfull omorganisation av nervförbindelser, sk plasticitet, iryggmärgen efter skada, och

– reparera förlorade nervförbindelser genom transplantation av stamceller som vi styr till önskade typer av nervceller med hjälp av nyutvecklad teknik.

I nyligen genomförda studier har vi även visat att tillväxt, överlevnad och funktion hos insulinproducerande celler i bukspottkörteln kraftigt stimuleras om de odlas eller transplanteras tillsammans med stamceller från nervsystemet. Dessa resultat kan innebära nya möjligheter att behandla patienter med typ 1 diabetes som har förlorat så mycket av sina insulinproducerande celler att de inte har tillräckligt med insulin. Vi avser att:

– identifiera de mekanismer som ligger bakom de neurala stamcellernas stimulerande effekt på insulinproducerande celler, och

– bidra att utveckla denna kunskap till ny behandling av patienter med typ 1 diabetes.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.