Michael Neiss

Doktorand vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

E-post:
michael.neiss[AT-tecken]arkeologi.uu.se
Mobiltelefon:
073-6462991
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Kort presentation

För avhandling & projekt, se BIOGRAFI & FORSKNING!

Forskningspartner i UrbNet

Invald medlem i Das internationale Sachsensymposium e.V.

Mottagare av Svenska fornminnesförningens Mandelgren-pris

Forskningskluster-samordnare (VT 2017)

Uppmärksammad i UNT & Populär Historia

Doktorandrepresentant (HT 2019 – VT 2022) i
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed

Kvalitetsutskottet för forskning & utbildning på forskarnivå

Mitt stora intresse för forntida hantverk har lett mig till en materialbaserad forskningsinriktning inklusive 3D-laserskanning, databasutveckling och föremålsteckning. Preliminära forskningsresultat publiceras kontinuerligt, och jag deltar i ett flertal forskningsprojekt (se http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N9-1636_6).
I linje med mina forskningsintressen behandlar min doktorsavhandling vikingatida kvinnospännen, med fokus på produktionsmönster samt dekorens kognitiva och religiösa innebörd. Vikingatidens bilder uppträder sällan som självständiga monument. Istället överlevde de oftast som djurornamentik på bruksföremål. Finsmedens roll erbjuder i detta sammanhang värdefulla ledtrådar, inte bara för produktionsförutsättningarna utan också i fråga om meningen bakom djurornamentiken. Fungerade bilderna som hieroglyfliknande piktogram i vikingatidens muntliga minneskultur, eller handlar det om rena nonsensmotiv? Mina undersökningar visar att det existerade många paralleller mellan överklassens djurornamentik och vikingatidens diktkonst: I likhet med hovskalden söker sig finsmeden till en beskyddare för att kunna skapa mästarverk. Vidare utmärker sig en sann virtuos genom förmågan att väva in ett otal motiv (=skaldemetaforer /fixeringsbilder) i en snäv ram (=versmått /föremålsstrukturen) utan att spränga den. I likhet med skalden förstår sig finsmeden på konsten att låna motiv från olika håll för att sammanföra dessa till en ny komposition. I likhet med skaldepubliken måste också betraktaren av djurornamentik träna sina sinnen för att lösa bildgåtan. Den intellektuella utmaningen är att stegvis härleda figurer på en stigande abstraktionsnivå.
Sammanfattningsvis är det lockande att associera överklasspännenas motivspråk med skaldekonstens språkbilder. Mina resultat öppnar för möjligheten att vissa praktspännen användes som utgångspunkt för vikingatida ekfraser (dvs. multimodala dikter som beledsagade publikens visuella resa genom den intrikata spännedekoren).

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

NEWSFLASH [2017-04-26] The info about my award made their way into the newspapers!

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

NEWSFLASH [2016-02-19] New research funding

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

NEWSFLASH [2015-03-19] On the 'Allah' finger ring from Viking Age Birka

Wow! Our article on the Birka finger ring got some unexpected media attention (both at home and abroad). Let's see how things develop from here. After all, there was a solar eclipse earlier today that needs thorough news coverage :-)

Our article: http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/sca.21189/

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20506924.ab?teaser=true

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20506398.ab

Archaeology: http://www.archaeology.org/news/3090-150317-sweden-viking-ring

CNN: http://edition.cnn.com/2015/03/19/europe/sweden-viking-arabic-ring/

CNN: http://edition.cnn.com/videos/world/2015/03/19/orig-foster-islamic-ring-viking-sweden.cnn/video/playlists/stories-worth-watching/

Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/ring-for-samman-vikingar-och-islam/

Discovery Communications: http://news.discovery.com/history/archaeology/for-allah-inscription-found-on-viking-era-ring-15031.htm

Science Nordic: http://sciencenordic.com/ancient-ring-brings-vikings-and-islamic-civilizations-closer-together

Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ring-kopplar-vikingar-till-muslimer_4428635.svd

Tech Valley Times: http://www.techtimes.com/articles/40802/20150319/viking-ring-excavated-in-sweden-found-with-mysterious-islamic-engraving.htm

The Washington Post: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/03/18/why-was-a-9th-century-viking-woman-buried-with-a-ring-that-says-for-allah-on-it/

Videnskap DK: http://videnskab.dk/kort-nyt/mystisk-ring-bringer-skandinaviske-vikinger-og-islamiske-civilisationer-taet-sammen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Neiss
Senast uppdaterad: 2021-03-09