Lennart Elmevik

professor emeritus at Department of Scandinavian Languages, Scandinavian Onomastics

Telephone:
+4618-471 1289
Visiting address:
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postal address:
Box 135
751 04 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bibliografier

Åhlén, Marit, 2006: Lennart Elmeviks tryckta skrifter 1996-2005. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Red. av Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams. (Namn och samhälle 17.) S. 289-296.

Från rabbal till Yggrasil. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962-2010. Red. av Maj Reinhammar. Uppsala 2011. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.)

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.