Anders Malmberg

professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Anders.Malmberg[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2534
Mobiltelefon:
070-4250175
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

prorektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, Prorektor

E-post:
anders.malmberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3310
Mobiltelefon:
070-4250175
Fax:
018-471 1640
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi sedan 1999, och prorektor vid Uppsala universitet sedan 2012.

Forskningsinriktning: företagslokalisering, näringslivsomvandling och regionalekonomisk utveckling, med tonvikt på hur innovationer och dynamik uppstår i kluster och innovationssystem. Har handlett 15 forskarstudenter till doktorsexamen och tre till licentiatexamen.

Se vidare under Biografi, nedan.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Anders Malmberg disputerade i kulturgeografi vid Uppsala universitet 1988 och blev docent 1995.

Mellan 1990 och 1994 var han koordinator för forskningsprogrammet Regional and Urban Restructuring in Europe inom European Science Foundation. Vårterminen 1996 var han gästforskare vid Durham University, UK, och vårterminen 1999 var han gästforskare vid SCAS.

Mellan 2003 och 2011 var han föreståndare för Centrum för forskning on innovationer och näringslivsomvandling (CIND), Uppsala universitet.

Han var prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2005-2008 och dekanus 2008-2011. Sedan den 1 januari 2012 är han universitetets prorektor.


Uppdrag inom/för Uppsala universitet

Nuvarande:
Prorektor
Projektledare KoF17
Ordförande i Biblioteksnämnden
Ordförande i Samverkansrådet
Ordförande i Advisory Board för UU Innovation
Ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit
Tjänstgörande ordförande i Disciplinnämnden och familjepensionsnämnden.
Ledamot av Rektors ledningsråd, suppleant i konsistoriet
Ledamot: STUNS styrelse, SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, SUHF:s expertgrupp för samverkansfrågor, UKÄ:s lärosätesreferensgrupp för kvalitetsäkringssystemet

Tidigare uppdrag:
Ordförande i kvalitetsrådet (2012-2016)
Dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ledamot av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (2008-2011),
Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för professorer och forskarassistenter (2005-2011)
Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2005-2008),
Gruppsuppleant i konsistoriet (2006-2008)
Ordförande i elektorsförsamlingen för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (2004-2006),
Studierektor för forskarutbildningen i kulturgeografi (1996-2005)

Uppdrag utanför Uppsala universitet:
Styrelseordförande Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS (2017-)
Styrelseledamot UIT – Norges Arktiske Universitet (2017-)
Ledamot av Academia Europaea (2012-), Kungliga Vetenskapsakademien (2007-), Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (2005-)

Member of Editorial Advisory Board för tidskrifterna: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Economic Geography, Entrepreneurship and Regional Development, Environment & Planning A, Journal of Economic Geography, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (TESG).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.