Patrik Aspers

professor i sociologi -12 vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
patrik.aspers[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5191
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Patrik Aspers är senaste innehavaren av lärostolsprofessuren i sociologi vid sociologiska institutionen. Han arbetar nu vid Universität St. Gallen, Schweiz-

patrik.aspers@unisg.ch

Han har tidigare varit verksam vid Max Planck Institute for the Study of Societies i Köln, Stockholms universitet och Textilhögskolan i Borås. Mellan åren 2010-12 var han ordförande för Sveriges Sociologförbund.

Aspers leder verksamheten i The Uppsala Laboratory of Economic Sociology

http://www.soc.uu.se/research/research-groups/the-uppsala-laboratory-of-economic-sociology/

Kort om forskningsinriktning:

ERC Reserach Project (avslutat -2016):

http://www.soc.uu.se/forskning/forskningsprojekt/Convaluation/

Intervju med Aspers i Journal of Economic Sociology. Vol. 17. No 5. November 2016

https://ecsoc.hse.ru/data/2016/11/30/1112635962/ecsoc_t17_n5.pdf#page=147

Om forskningsinriktning:

http://www.uu.se/forskning/nya-professorer-2012/#tocjump_21174612195057035_0

Kort om empiriskt arbete:

http://www.liber.se/market/hsk/intervjuer/Etnografiska_metoder.pdf

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The long term research program of mine is called Being and Order (2007-2037). Being refers to human beings as existing in the world, and order to socialy formed ways of ambiguity and uncertainty. Order has so far been the main focus of attention. The program is the larger frame within which projects are developed.

I am currently writing a book on ways to reduce uncertainty and the corresponding question of order. It deals with three basic problems, ambiguity, uncertainty and risk. The focus is on public ways of uncertainty reduction, starting with grown institutions and decided institutions (formal instiutions), to forms that reduce uncertianty, including raking, ratings, markets and contests.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Aspers
Senast uppdaterad: 2021-03-09