Eva Åkesson

rektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, Rektor

E-post:
rektor[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3310
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Professor Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet från 1 januari 2012.

Läs Rektorsbloggen på rektorsbloggen.uu.se

Mina kurser

Biografi

Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet sedan 2012 och professor i kemisk fysik. Hon genomförde sin grundutbildning i kemi och forskarutbildning i fysikalisk kemi vid Umeå universitet. Sin post doc gjorde hon 1989–1991 på University of Minnesota, USA, och anställdes därefter vid Umeå universitet. Särskild forskare NFR/VR inom ”Photochemical reaction mechanisms” under perioden 1996–2004.

1996 anställdes hon vid Lunds universitet och förutom att forska har hon även arbetat där som lärare och studierektor (2000–2003). Under åren 2003–2008 hade hon uppdrag som vicerektor i universitetsledningen med särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor såsom kvalitetsarbete, breddad rekrytering och Bolognaprocessen. Vidare åren 2009–2011 var hon prorektor och ställföreträdande rektor med ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå, kvalitetsarbete samt tillhörande internationaliseringsfrågor. Sedan 2005 innehar hon kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner, ETP, från Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Eva Åkesson har främst forskat inom femtokemi – ett område som använder sig av ultrasnabb spektroskopi för att följa kemiska reaktioner och förlopp på en tidsskala då kemiska bindningar bryts och bildas. Hon har studerat olika isomerisationer, dissociationsreaktioner och elektronöverföringar. Hennes forskning har även riktat sig mot energiöverföring i artificiella system för solceller. Särskilt intresse i forskningen har varit att studera hur omgivningen (lösningsmedel) på olika sätt kan påverka och förändra dessa reaktioner och förlopp.

Eva Åkesson har haft en rad skilda styrelseuppdrag; ledamot i CSN:s styrelse och insynsråd, ledamot i Högskolan Kristianstads styrelse och ledamot i Nationalkommittén i kemi. 2011–2019 var hon ledamot i Svenska Institutets insynsråd och 2016–2020 i GD-föreningens styrelse. Hon har innehaft flera poster inom IUPAC’s Commitee on Chemistry Education såsom titular member, sekreterare och vice ordförande. Hon har varit ordförande för internationella expertpaneler för utvärdering av ledning och styrning av undervisning vid Helsingfors universitet 2008 och vid Aalto School of Science 2011. Sedan 2017 ingår Åkesson i rådet vid Tartu universitet, sedan 2015 i Scientific Advisory Board för Tübingen University och 2015–2019 i Rectors Advisory Group för universitetsnätverket Coimbra. 2015–2017 var hon ordförande för universitetsnätverket Matariki (vice ordförande 2014–2015) och 2017–2018 ordförande för Southern African – Nordic Centre (vice ordförande 2014–2016). Åren 2017–2020 var hon vice ordförande för The Guild of European research intensive universities. Sedan år 2020 är hon medlem i Helsingfors universitets International Advisory Board.

År 2015 blev Eva Åkesson utsedd till hedersdoktor av University of Edinburgh med motiveringen ”in recognition of your outstanding contributions to Sweden’s higher education system and internationalization”. År 2018 tilldelades hon H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band för ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”. År 2019 mottog hon Tartu universitets Skyttemedalj för sina bidrag till internationellt samarbete vid Tartu universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.