Inger Sigstam

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra och geometri

E-post:
Inger.Sigstam[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3223
Besöksadress:
Rum 14115 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är studierektor för grund- och avancerad nivå i matematik. Jag är kursansvarig för Baskurs i matematik, och lärarrepresentant i IT-programmets programråd. Mitt forskningsintresse ligger i ämnesområdet matematisk logik, och rör effektiv matematik med hjälp av punktfri topologi, formella rum och domänteori.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09